Texten nedan gäller hela webplatsen bridle2fit.com/se. Genom att fortsätta använda webplatsen godkänner du detta.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Bridle2fit International BV och/eller [Horse and Stable i Stockholm AB]. Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, utan medgivande av Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget.

PRODUKTER, PRISER OCH ÄNDRINGAR

Produkterna beskrivs så noga som möjligt och vi använder bilder för detta ändamål. Vi ansvarar inte för felaktigheter i beskrivningarna. Alla produkter och specifikationer kan komma att ändras. Felaktigheter och prisjusteringar kan förekomma. Bridle2fit International BV och/eller [Horse and Stable i Stockholm AB] kan ändra informationen på webplatsen eller stänga den utan föregående notis. Bridle2fit International BV and/or Horse and Stable i Stockholm AB ansvarar inte för följder av sådana ändringar eller nedstängning.

PERSONUPPGIFTER

  • Om du beställer en produkt från Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB kommer dina personuppgifter att sparas av oss. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och kommer inte att vidarebefordra uppgifterna till någon annan.
  • Personlig information yppas aldrig för tredje part såvida du inte uttryckligen samtyckt, och vi samlar aldrig in personlig information såvida inte du själv har angett denna information när du gjort en beställning, deltagit i en enkät eller liknande. Information kan samlas in om namn, adresser, postnummer, mejladresser, kön, ålder, intressen, åsikter och kännedom om olika ämnen.
  • Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB kan komma att använda sig av e-postadresser för utskick. För den som inte längre önskar få nyheter och erbjudanden från oss finns tydliga instruktioner om hur man avregistrerar sig i våra utskick.
  • De personuppgifter du lämnar till oss, som adress, namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig.
  • De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB köpvillkor samtycker du till ovanstående.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Informationen på webplatsen utgör ingen garanti avseende kvalitet, kvantitet eller användning av produkterna. Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB ansvarar inte för information eller innehåll som utan deras vetskap skickats in. Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB ansvara inte heller för innehåll eller information på annan webplats som kan ha länkat till Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB. Om du lämnar bridle2fit.se via en länk firskriver sig Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB för allt ansvar på webplatsen länken leder till. Bridle2fit International BV och/eller Horse and Stable i Stockholm AB friskriver sig från allt ansvar för direkta eller indirekta skador hänförliga till webplatsen.